اتاق استاندارد

الوین دلوکس دارای 250 اتاق استاندارد است در اتاق 30 متری ما دارای 1 تخت دو نفره برای والدین و 1 تخت خواب در کنار یکدیگر است. 1 صندلی برای کودک نیز وجود دارد. اکثر اتاقهای استاندارد ما دارای منظره دریا هستند وراحتی را در شما ایجاد می کند که در خانه احساس می کنید.

اتاق استاندارد