برسی عمومی

الوین دلوکس یکی از جدیدترین و لوکس ترین هتلهای منطقه آلانیا است که 115 کیلومتر از فرودگاه بین المللی آنتالیا واقع شده است، با درک درستی از ظرافت گذشته و لوکس مدرن امروز به دست می آید. هر فرد تیم ما، که متشکل از افراد استثنایی با تجربه و تحصیلکرده انتخاب شده تا تمام خواسته های مهمان را با تلاش عالی اعمال نماید. تیم برای حمایت از تجربه کلی مهمانان؛ صبر، افتخار و شادی را به ارمغان میاورند

. الوین دلوکس انتظار دارد که شما با شکوه باشید