غذا و نوشیدنی

محصولات به دست آمده از شرکت های تایید شده وتولید شرایط بهداشتی و سالم با توجه به روش های اسلامی است. رستوران های ما با ثروتمند ترین انواع غذاهای ترکیه و عثمانی و با طعم های خوشمزه از جوانه های طعم دهنده شما خدمت می کنند.

خدمات غذایی ما 24 ساعت شبانه روز از ساعت 07:00 تا 24:00 در دسترس است.