فعالیت ها و خدمات

سرگرمی درالوین دلوکس روز به روز طول میکشد

ما اطمینان می دهیم که شما و فرزندانتان با هم از فعالیت های روزانه لذت می برند.

فعالیت هایی که هر روز با ورزش های صبحگاهی در استخر آغاز می شود، بازی های استخر، مسابقات مخصوص کودکان، دارت، تفنگ هوایی، والیبال آب، والیبال ساحلی است. در زمین بازی ما می توانید فرزندان خود را با لذت ببرید. فعالیت های شبانه ما با یک مینی دیسکو خصوصی برای کودکان در آمفی تئاتر آغاز می شود، با طرح های کمدی، ملودی، نمایش های انیمیشن و گروه های حرفه ای نمایش آکروباتیک ویژه برای شما.